Background

نظرسنجی

نظرسنجی

با اهداء سلام و عرض تسلیت ، در راستا ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت صاحبان مصیبت ، اطلاع از نظرات شما بزرگواران راهگشای ما خواهد بود. لذا خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب ما را در نیل اهداف خدمتگزاری یاری فرمایید.

نحوه برخورد رفتار مباشر
توانایی در هماهنگی و انجام امور اداری
طریقه راهنمایی
رضایت شما از همراهی مباشر باصاحبان عزا
نحوه برخورد پرسنل دفتر با صاحبان مصیبت
نحوه ارائه توضیحات و راهنمایی های لازم
نحوه برخورد مداح
اجرای برنامه توسط مداح
حضور به موقع در محل اجرای مراسم
کیفیت صوت
نحوه برخورد نیروهای خدماتی
نحوه ارائه خدمات
حضور به موقع خدمات در محل مراسم
نحوه برخورد مدیر ناظر
نحوه برخورد مهمانداران
کیفیت خرما
کیفیت حلوا
کیفیت شیرینی
کیفیت میوه
کیفیت آبمیوه
نحوه پذیرایی
اجرای برنامه توسط مداح و قاری